Τέντα μονομπλόκ

Η τέντα μονομπλόκ ανήκει στις ειδικές κατασκευές και την επιλέγουμε και αυτή για λόγους περιορισμών συστημάτων στήριξης ή για καλύτερες καλύψεις μπαλκονιού ή για κάλυψη περισσότερου χώρου, όπως αυτή της μπάρας . Η διαφορά βρίσκεται στο ότι ο μηχανισμός είναι στα δυο ακραία της σημεία. Είναι μια αξιόπιστη λύση σκίασης με πολύ καλά αποτελέσματα, βοηθάει και στις δυο περιπτώσεις αντιρίδας ή βραχίονα. Βάφεται ηλεκτροστατικά σε χρώματα της επιλογής σας.